Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Նոր Նորք վարչական շրջան աշխատանքային շրջայցի մասին

Տարոն Մարգարյան

Ս․թ․ օգոստոսի 5-ին, ժամը 13։00-ին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը կլինի Նոր
Նորք վարչական շրջանում, որտեղ կծանոթանա 2014թ․ ծրագրերով իրականացվող
աշխատանքների ընթացքին։
Շրջայցին մասնակցել ցանկացող լրագրողները կարող են ժամը 12։15-ին լինել
քաղաքապետարանի մուտքի մոտ, որտեղից կտրամադրվի տրանսպորտային միջոց։
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 51-42-40

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
 Այգիների բարեկարգման «ԳԵՂԵՑԻԿ ԵՐԵՎԱՆ» ծրագիր
Քաղաքապետարանի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի (ՄԱԶԾ) Հայաստանյան գրասենյակի
հետ համատեղ այգիների բարեկարգմանն ուղղված «ԳԵՂԵՑԻԿ ԵՐԵՎԱՆ» ծրագրի շրջանակում
այժմ վերակառուցվում է նաև Նոր Նորք վարչական շրջանի Միկոյան և Գալշոյան փողոցների
խաչմերուկին հարող այգին:
Այդ տարածքը կազմում է շուրջ 4300 քմ: Այստեղ շինբարեկարգման աշխատանքները
ներառում են նոր անցուղիների և ճեմուղիների կառուցում, ոռոգման ներքին ցանցի նորոգում ևընդլայնում, արտաքին լուսավորության անցկացում, խաղահրապարակի և մանկական
ավազամանի կառուցում, նախատեսվում է զրուցարանների, նստարանների, աղբամանների
տեղադրում:
Այգին հարմարեցված և մատչելի է լինելու հաշմանդամների և հատուկ կարիքներ ունեցող
բնակիչների համար: Այգու կանաչապատման նախագծի համաձայն առավելագույնս
կպահպանվեն առկա ծառատեսակները և թփերը, միաժամանակ կտնկվեն նաև նոր
ծառատեսակներ, թփեր և ծաղկատեսակներ: Կանաչ մակերեսը կկազմի այգու 70-75%:
Աշխատանքների համար նախատեսված է 34 մլն ՀՀ դրամ, որի 50 տոկոսը տրամադրվել է
Երևան քաղաքի համայնքային բյուջեից, 50 տոկոսը՝ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի
կողմից:
Շինարարական աշխատանքներն այստեղ նախատեսվում է ավարտել սեպտեմբերին:
 Գայի պողոտայի և «Ջրաշխարհի» հարևանությամբ տեղակայված այգու
վերականգնման ծրագիր
2013թ. հոկտեմբերին Երևան քաղաքի ավագանին հավանություն է տվել ավագանու ՀՀԿ
խմբակցության անդամ Հովհաններս Թոքմաջյանի Գայի պողոտայի և «Ջրաշխարհի»
հարևանությամբ տեղակայված շուրջ 5.637 հա. անխնամ տարածքը որպես այգի վերականգնելու
և բարեկարգելու վերաբերյալ առաջարկին: Նախագիծը Երևան համայնքի համար
պատրաաստել են Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական
համալսարանի երիտասարդ դասախոսները: Այգին, ըստ նախագծի, կունենա կանաչ
ամֆիթատրոն և կանաչ լաբիրինթոս: Տարածքում կտեղադրվեն զրուցարաններ, նստարաններ,
կկահավորվի մանկական և թենիսի խաղահարթակներով: Շատրվանից բացի այգում կլինեն
նաև ցայտաղբյուրներ: Ամբողջ տարածքը կլուսավորվի ինքնատիպ լուսամփոփներով: Կգործի
նաև սանհանգույց:
Այգին նախագծված է հաշվի առնելով հասարակության հատուկ կարիքներ ունեցող
բնակիչների համար անհրաժեշտ պայմանները։ Այգում նախատեսվում է նաև լրացուցիչ 2500
ծառ տնկել և իրականացնել կանաչապատման այլ աշխատանքներ։ Կանաչ տարածքների
պահպանումն ու խնամքն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է անցկացնել 10 կմերկարությամբ ոռոգման ցանց: Այգում առկա հուշաքարերը և փոքր ճարտարապետական
ձևերը կնորոգվեն և բարետես վիճակի կբերվեն։
Նախագծի իրականացման համար Երևան համայնքի բյուջեից հատկացվել է 227.000.000
դրամ: Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է սույն թվականի նոյեմբերին:

 Քաղաքապետարան – երիտասարդություն համագործակցություն
Երևանի քաղաքապետին կից գործում է երիտասարդության հարցերի խորհուրդ, որի
կազմում ներգրավված են շուրջ 30 հասարակական, ուսանողական կազմակերպություններ և ոչ
ֆորմալ խմբեր: Խորհրդի հիմնական առաքելությունը երևանյան երիտասարդության
հիմնախնդիրների վերհանումն ու դրանց լուծման նպատակով առավել ակտիվ
երիտասարդական միավորումների համախմբումն է:
Խորհրդի կազմում տարբեր ուղղվածությունների կազմակերպությունների առկայությունն
ապահովվում է երիտասարդությանը հուզող հիմնախնդիրների մասին համակողմանի
տեղեկատվության հավաքագրումը և նպաստում՝ դրանց լուծման առավել արդյունավետ
ուղիների մշակմանը:
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ծրագերում մշտապես ներգրավվում
են խորհրդի կամավորները:
Խորհուրդն իրականացնում է ամենշաբաթյա ընթացիկ ծրագրեր, որոնք ուղղված են
երիտասարդների տարբեր հմտությունների զարգացմանը, հետաքրքիր ժամանցի
կազմակերպմանը: Այդ ծրագրեից են «Երբ բանավիճում են երիտասարդները» բանավեճի
ակումբը, որում ընդգրկված է 60 թիմ՝ 240 մասնակցով, անգլախոսների ակումբը (30 անդամ),
«Հայ երիտասարդ մտածողներ» ընթերցասերների ակումբը: 150 երիտասարդ մասնակից է Հայ
կամավորների մասնագիտացված բանկի, ովքեր իրենց պրակտիկան անցնում են շուրջ 50
պետական և ոչ պետական կառույցներում:

Բակային տարածքների բարեկարգում
Մայրաքաղաքի համաչափ զարգացման 2014թ. ծրագրերով Նոր Նորք վարչական շրջանում
նախատեսվում է կառուցապատել և բարեկարգել 47 բակային տարածք։ Զուգահեռաբար վարչական շրջանի այգիներում, փողոցներում ու բակային տարածքներում կտեղադրվեն նոր
զրուցարաններ, նստարաններ ու աղբամաններ։ Վարչական շրջանի ծրագրերով բարեկարգման
աշխատանքներ են ընթանում ևս 42 բակային տարածքում, որտեղ կասֆալտապատվի 14850 քմ և
կսալիկապատկվի 6500 քմ տարածք:
Զուգահեռաբար կիրականացվեն նաև նկարազարդման աշխատանքներ։ Բարեկարգման
աշխատանքներին զուգահեռ բակային տարածքներում իրականացվում են նաև
կանաչապատման, ինչպես նաև լուսավորության ցանցի ընդլայնման աշխատանքներ:

Tags: , ,