ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում կայացել է ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհրդի անդրանիկ նիստը

005ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում այսօր կայացել է ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից գիտատեխնիկական խորհրդի անդրանիկ նիստը, որին մասնակցել են ՀՀ ԳԱԱ գիտահետազոտական ինստիտուտների, տարբեր բուհերի և ՀՀ բնապահպանության նախարարության գիտնականները:

Գիտատեխնիկական խորհրդի գործունեության նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումների կիրառմանը, մթնոլորտի, հողերի, ջրերի, ընդերքի, կենդանական և բուսական աշխարհի, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության և բնական ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործման ու վերարտադրության բնագավառներում պետական քաղաքականության ձևավորմանը և ռազմավարության մշակմանը:

Արամայիս Գրիգորյանը, ողջունելով խորհրդի անդամներին, իր շնորհակալությունն է հայտնել համագործակցության և աջակցության պատրաստակամության համար և հույս հայտնել, որ գիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը թույլ կտա առավել ճիշտ և գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումներ ցուցաբերել հետագա նախաձեռնություններում:

Խորհրդի նիստի ընթացքում քննարկվել են հանրապետությունում հիմնախնդիր հանդիսացող և հրատապ լուծում պահանջող ջրային ռեսուրսների, կենսառեսուրսների կառավարման և պոչամբարների հետ կապված հարցերը:

Գիտատեխնիկական խորհրդի նիստում որոշում է ընդունվել ներկայացնել առաջարկություններ` խորհրդի հաջորդ նիստի օրակարգը ձևավորելու և 2015-ի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու նպատակով:

Անկախ

Tags: