63 հավակնորդ ստացել է հավաստագիր

կգն2ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով` 2014թ. մայիսի 8-ի, 13-ի և 15-ի անցկացված  հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու քննության գրավոր և բանավոր փուլերը դրական արդյունքներով հանձնած հավակնորդներին տրվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք` հավաստագիր: Հակնորդներից 63-ը ստացել են  հավաստագիր,  հավաստագրման քննությունները դեռ շարունակվում են:

Tags: