Հիմնանորոգվող փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման վերաբերյալ

գիշերային լուսավորությունԵրևանի քաղաքապետարանի որդեգրած սկզբունքի համաձայն՝ վերջին տարիներին մայրաքաղաքի հիմնանորոգվող փողոցներում ամբողջական նորոգման է ենթարկվում նաև արտաքին լուսավորության ցանցը: 2014 թվականին նման աշխատանքներ կընթանան թվով 23 փողոցներում: Զուգահեռաբար, մինչև օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպվել է 1719 օբյեկտների, ներառյալ փողոցների, այգիների, արձանների լուսավորության ցանցի շահագործումն ու պահպանումը:  Մայրաքաղաքի  տարբեր հատվածներում ցանցի մասնակի ընդլայնման, թարմացման և մասնագիտական այլ բնույթի աշխատանքներ են ընթացել: Արտաքին լուսավորության ցանցի միացման օրական միջին տևողությունը 7 ամիսների կտրվածքով կազմել է 8 ժամ: Մատենադարանից Մաշտոցի պողոտայով մինչև Հաղթանակի կամուրջ և Իսակովի պողոտան ամբողջությամբ, մինչև օդանավակայնի ծառուղին միջինացված լուսավորվել է 10 ժամ տևողությամբ, իսկ ստորգետնյա անցումները լուսավորվել են շուրջօրյա: Ներկայում տարվում են աշխատանքներ կարգավարական համակարգն ինքնաշխատ դարձնելու, նոր տեխնոլոգիաներ ներդրելու ուղղությամբ: Փորձնական սարքավորումների նմուշները տեղադրված և միացված են փողոցների տեղային հատվածներին և իրականացվում են համապատասխան դիտարկումներ:

Tags: ,