Թեքահարթակների կառուցման ծրագրի վերաբերյալ

c90f12e12464f98d859b1144ec617e89

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժի ապահովման նպատակով համայնքային բյուջեի միջոցներով թեքահարթակներ կառուցելու աշխատանքների մասով զեկուցվել է, որ ծրագրով նախատեսված շուրջ 200 թեքահարթակներից արդեն իսկ կառուցվել և շահառուների օգտագործմանն է հանձնվել 100 թեքահարթակ: Այս մասին զեկուցվել է քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ: Բացի այդ, նախկինում կառուցված օբյեկտների 215 մուտքեր սեփականատերերի կողմից հարմարեցվել են հաշմանդամների համար և ապահովվել թեքահարթակներով:

Զեկուցվել է նաև, որ փողոցների հիմնանորոգման շրջանակում ևս կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվում են թեքահարթակների կառուցման աշխատանքներ:

Քաղաքապետը հանձնարարել է գույքագրել նաև փողոցների հիմնանորոգման շրջանակում կառուցվող թեքահարթակներն ու շահառու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ գնահատել դրանց համապատասխանությունը սահմանված չափորոշիչներին:

Tags: , ,