Մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման վերաբերյալ

005Երևանցիների կոմունալ-կենցաղային խնդիրներին աջակցելու նպատակով ապրիլ ամսից մեկնարկել են մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների նորոգման աշխատանքները, որոնք,  բացառությամբ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի, ուր բազմաբնակարան բնակելի շենքեր չկան, ծավալվել են բոլոր 11 վարչական շրջաններում: Ծրագրի շրջանակում կնորոգվեն թվով 363 շենքերի հարթ և 378 շենքերի թեք տանիքներ: Աշխատանքներում ներառվել են այն բնակելիները, որոնք տարիների վաղեմություն ունեցող ծածկերի պատճաով ռիսկային են դարձել անձրևաջրերի ներթափանցման տեսանկյունից: Ծրագիրն իրականացվում է Երևանի համայնքային բյուջեի, ինչպես նաև համատիրությունների և վարչական շրջանների համաֆինանսավորմամբ:  Թեք տանիքները նորոգվում են թիթեղով և ազբոշիֆերներով, իսկ հարթ տանիքները պատվում են  ջրակայուն իզոգամով:

 Անկախ