Կենսաբանությունից արձանագրվել է 27, Աշխարհագրությունից 5, Ընդհանուր պատմությունից` 1 «20» միավոր

քննությունՀրապարակվել են հունիսի երեքին տեղի ունեցած երեք առարկաների` Կենսաբանության, Աշխարհագրության և Ընդհանուր պատմության  միասնական քննությունների գնահատականները: Այսօր մինչև ժամը 18:00-ը դիմորդները կարող են քննակենտրոններում բողոքարկել իրենց գնահատականները:

Կենսաբանությունից այս տարի հայտագրվել էր  1350 դիմորդ, քննությանը մասնակցել են 1305-ը: Միջին գնահատականն է 11,17: Կենսաբանությունից անբավարար է ստացել դիմորդների 25 տոկոսը (388 դիմորդ), նվազագույն 7,5-13 միավոր է հավաքել 32,18 տոկոսը (420 դիմորդ), 13-18 միավոր է հավաքել 22,99 տոկոսը (300 դիմորդ), 18-20` 15,10 տոկոսը (197 դիմորդ): Կենսաբանությունից առավելագույն միավոր` 20 բալ, այս տարի վաստակել է 27 դիմորդ:

Նախորդ տարի` 2013-ին, Կենսաբանության միջին գնահատականը 14,5 էր` այս տարվանից 3,33 միավորով բարձր:  Նախորդ տարի կտրվողների թիվը ևս քիչ էր` ընդամենը 12 տոկոսը, իսկ առավելագույն 20 միավոր էր ստացել 182 դիմորդ:

Աշխարհագրությունից հայտագրվել էր 314 դիմորդ, քննությանը մասնակցել է 308-ը: Միջին գնահատականը 13,34 է: Աշխարհագրությունից անբավարար է ստացել դիմորդների 9,74 տոկոսը (30 դիմորդ), 7,5-13 միավոր է հավաքել դիմորդների 36,04 տոկոսը (111 դիմորդ), 13-18 միավոր է ստացել 36,36 տոկոսը (112 դիմորդ), իսկ 18-20 միավոր ստացել է 17,8 տոկոսը (55 դիմորդ): Աշխարհագրությունից 20 միավոր է ստացել 5 դիմորդ:

Նախորդ տարի Աշխարհագրության միջին գնահատականը 14,5 էր` այս տարվանից 1,16 միավորով բարձր: Անբավարար էր ստացել դիմորդների 6 տոկոսը, իսկ 20 միավոր էր ստացել 12 դիմորդ:

Ընդհանուր պատմությունից քննությանը հայտագրվել է 141 դիմորդ, մասնակցել է 133-ը:  Միջին գնահատականը 12,57 է: Ընդհանուր պատմությունից անբավարար է ստացել դիմորդների 10,53 տոկոսը (14 դիմորդ), 7,5-13 միավոր է ստացել 44,36 տոկոսը (59 դիմորդ), 13-18 է հավաքել 31,58 տոկոսը (42 դիմորդ), 18-20 է ստացել 13,53 տոկոսը (18 դիմորդ): Այս տարի Ընդհանուր պատմությունից  20 է ստացել մեկ դիմորդ:

Նախորդ տարի Ընդհանուր պատմության միջին գնահատականը 11,5 էր` այս տարվա ցուցանիշից 1,07 միավորով բարձր:  Նախորդ տարի ևս այս առարկայից միայն մեկ դիմորդ էր 20 միավոր ստացել, իսկ անբավարարների թիվն այս տարվա համեմատ մեծ էր`  20 տոկոսը:

 

Tags: , , ,