ՀՀ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանը հանդիպեց Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ

06.07-1Հուլիսի 6-ին ՀՀ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը այցելեց Մոսկվայի հայկական եկեղեցական համալիր: Հայ խորհրդարանականները շրջայց կատարեցին 2013 թ. սեպտեմբերին բացված եկեղեցական համալիրում:

Այնուհետեւ Հայ Առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի Հայոց թեմի առաջնորդարանում տեղի ունեցավ ԱԺ նախագահի հանդիպումը ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանության դիվանագիտական անձնակազմի, ՌԴ-ում հավատարմագրված ՀՀ պետական կառույցների, ինչպես նաեւ հայ համայնքային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ:

Դիմելով ներկաներին` ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանը մասնավորապես ասաց. «Շատ ուրախ եմ գտնվել այս հրաշալի հոգեւոր կենտրոնում ու ձեր միջավայրում եւ ուզում եմ փոխանցել ջերմ ողջույններ Հայաստանից: Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում ձեր գործունեությանը, որովհետեւ զգում ենք ձեր հոգեւոր ու մարդկային կապը հայրենիքի հետ, որովհետեւ վստահ ենք, որ անկախ գտնվելու վայրից ձեզանից յուրաքանչյուրը հետաքրքրված է 06.07-4Հայաստանով, նրա հաջողություններով եւ խնդիրներով, ոչ միայն հետաքրքրված է, այլեւ պատրաստ է դառնալ այդ հաջողությունների անմիջական կերտողն ու խնդիրների լուծման անմիջական մասնակիցը: Որովհետեւ հայրենիքն ինքն էլ ուրախանում է իր աշխարհասփյուռ զավակների հաջողություններով եւ մտահոգվում նրանց խնդիրներով` միաժամանակ պատրաստ լինելով նպաստել դրանց կարգավորմանը»:

Նրա խոսքով` Մոսկվայի Հայոց առաջնորդանիստ Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցին եւ եկեղեցական համալիրը` որպես նյութեղեն պատմություն, թեեւ մեկ տարեկան էլ չկան, բայց իրենց մեջ ամփոփում են մեր բազմադարյա հոգեւոր պատմությունը, նաեւ վկայում են հինավուրց ու խոր արմատների մասին, որ հայերն ունեն բարեկամ երկրում: «Համոզված եմ, որ Եվրասիական միացյալ տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության միանալով՝ երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը ավելի կբարձրանա, ավելի կխորանան ինտեգրացիոն գործընթացները: Նաեւ վստահ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնություն իմ պաշտոնական այցը իր դրական դերը կունենա փոխշահավետ համագործակցության ընդլայնման առումով՝ մի անգամ եւս փաստելով երկու երկրների միջեւ առկա ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունները»,-նշեց ԱԺ նախագահը:

Գալուստ Սահակյանի համոզմամբ` այդ հարաբերությունների առաջընթաց զարգացումը ամրապնդում է վստահությունը հետագա ավելի ընդգրկուն ծրագրերի իրականացման եւ հնարավորությունների նկատմամբ, եւ դրանում մեծ է նաեւ հայ համայնքի դերն ու ներդրումը: «Պատահական չէ, որ դուք Ռուսաստանում համարվում եք ճանաչում եւ հեղինակություն ունեցող, հավատարիմ, խելացի եւ ստեղծարար, օրինապաշտ ու լիիրավ քաղաքացիներ: Համոզված եմ, որ ձեր ավանդապաշտությամբ ու օրինապաշտությամբ, երկու երկրների շահերի խոր գիտակցումով, այս հրաշալի հոգեւոր տան բարձր հովանու ներքո այսուհետ եւս կշարունակեք մասնակցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջպետական հարաբերությունների պատմության նորովի կերտմանը»,-ասաց խորհրդարանի ղեկավարը:

06.07-6«Հայրենիքի շենացումը մեր ընդհանուր գործն է, որում բոլորիս ջանքերն ու էներգիան մշտապես պահանջված են: Այդ ամենի համատեղումը կարեւոր գործոն է Հայաստանի փայլուն ապագայի ապահովման համար: Համոզված եմ, որ Հայաստանի ճակատագրի հանդեպ ընդհանուր պատասխանատվության գիտակցումը մեզ կօգնի ավելի բացահայտել մեր միասնական հայրենիքի ներուժը եւ կառուցել ավելի ապահով ու ավելի բարեկեցիկ Հայաստան, ավելի ամրապնդել Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռանկյունին: Մենք կարո՛ղ ենք եւ պարտավո՛ր ենք կերտել այդպիսի Հայաստան, մենք պարտավո՛ր ենք եւ կարո՛ղ ենք ամուր պահել այդ եռանկյունին՝ անկախ մեր գտնվելու վայրից»,-նշեց Գալուստ Սահակյանը:

ՌԴ-ում ՀՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը եւ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի Հայոց թեմի առաջնորդ Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը, բարձր գնահատելով ԱԺ նախագահի գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը Ռուսաստան, նշեցին, որ այն ոչ միայն նոր լիցք կհաղորդի միջխորհրդարանական կապերին, այլեւ ավելի կամրապնդի եւ կխորացնի միջպետական հարաբերությունները:

Անկախ

ÐáõÉÇëÇ 6-ÇÝ ÐÐ ²Ä ݳ˳·³Ñ ¶³Éáõëï ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ  ·É˳íáñ³Í å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ³Ûó»É»ó ØáëÏí³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳٳÉÇñ:  Ð³Û ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ ßñç³Ûó ϳï³ñ»óÇÝ  2013Ã.  ë»åï»Ùµ»ñÇÝ µ³óí³Í  »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ:

 ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ èáõë³ëï³ÝÇ »õ Üáñ ܳËÇç»õ³ÝÇ Ð³Ûáó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝáõÙ  ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ²Ä ݳ˳·³ÑÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ  è¸-áõÙ ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ, è¸-áõ٠ѳí³ï³ñÙ³·ñí³Í  ÐÐ å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:

¸ÇÙ»Éáí Ý»ñϳݻñÇÝ` ²Ä ݳ˳·³Ñ ¶³Éáõëï ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ Ù³ëݳíáñ³å»ë ³ë³ó. §Þ³ï áõñ³Ë »Ù ·ïÝí»É ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ Ñá·»õáñ Ï»ÝïñáÝáõÙ áõ Ó»ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ »õ áõ½áõÙ »Ù ÷á˳Ýó»É ç»ñÙ áÕçáõÛÝÝ»ñ г۳ëï³ÝÇó: Ø»Ýù ѳñ·³Ýùáí »Ýù í»ñ³µ»ñíáõÙ Ó»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, áñáíÑ»ï»õ ½·áõÙ »Ýù Ó»ñ Ñá·»õáñ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÁ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ»ï,  áñáíÑ»ï»õ íëï³Ñ »Ýù, áñ ³ÝÏ³Ë ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇó Ó»½³ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ñ»ï³ùñùñí³Í ¿ г۳ëï³Ýáí, Ýñ³ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí »õ ËݹÇñÝ»ñáí, áã ÙdzÛÝ Ñ»ï³ùñùñí³Í ¿, ³ÛÉ»õ å³ïñ³ëï ¿ ¹³éÝ³É ³Û¹ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï»ñïáÕÝ áõ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëݳÏÇóÁ: àñáíÑ»ï»õ ѳÛñ»ÝÇùÝ ÇÝùÝ ¿É áõñ³Ë³ÝáõÙ ¿  Çñ ³ß˳ñѳë÷Ûáõé ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí »õ Ùï³Ñá·íáõÙ Ýñ³Ýó ËݹÇñÝ»ñáí` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ïñ³ëï ÉÇÝ»Éáí Ýå³ëï»É ¹ñ³Ýó ϳñ·³íáñÙ³ÝÁ¦: Üñ³ Ëáëùáí` ØáëÏí³ÛÇ Ð³Ûáó ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï êáõñµ ä³Ûͳé³Ï»ñåáõÃÛáõÝ »Ï»Õ»óÇÝ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳٳÉÇñÁ` áñå»ë ÝÛáõÃ»Õ»Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, û»õ Ù»Ï ï³ñ»Ï³Ý ¿É ãϳÝ, µ³Ûó Çñ»Ýó Ù»ç ³Ù÷á÷áõÙ »Ý Ù»ñ µ³½Ù³¹³ñÛ³   Ñá·»õáñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ݳ»õ íϳÛáõÙ »Ý  ÑÇݳíáõñó áõ Ëáñ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ ѳۻñÝ áõÝ»Ý µ³ñ»Ï³Ù »ñÏñáõÙ: §Ð³Ùá½í³Í »Ù, áñ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ÙdzóÛ³É ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙdzݳÉáíª »ñÏÏáÕ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³í»ÉÇ Ïµ³ñÓñ³Ý³,  ³í»ÉÇ ÏËáñ³Ý³Ý ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝóóÝ»ñÁ: ܳ»õ íëï³Ñ »Ù, áñ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ ÇÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ÛóÁ Çñ ¹ñ³Ï³Ý ¹»ñÁ Ïáõݻݳ ÷áË߳ѳí»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ÁݹɳÛÝÙ³Ý ³éáõÙáíª  ÙÇ ³Ý·³Ù »õë ÷³ëï»Éáí »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ ³éϳ  é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦,-Ýß»ó ²Ä ݳ˳·³ÑÁ: ¶³Éáõëï ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ` ³Û¹ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÁÝÃ³ó ½³ñ·³óáõÙÁ ³Ùñ³åݹáõÙ ¿ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ѻﳷ³ ³í»ÉÇ Áݹ·ñÏáõÝ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »õ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, »õ ¹ñ³ÝáõÙ Ù»Í ¿  ݳ»õ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ  ¹»ñÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÁ: §ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ¹áõù èáõë³ëï³Ýáõ٠ѳٳñíáõÙ »ù ׳ݳãáõÙ »õ  Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, ѳí³ï³ñÇÙ, ˻ɳóÇ »õ ëï»Õͳñ³ñ, ûñÇݳå³ßï áõ ÉÇÇñ³í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ: гÙá½í³Í »Ù, áñ  Ó»ñ ³í³Ý¹³å³ßïáõÃÛ³Ùµ áõ ûñÇݳå³ßïáõÃÛ³Ùµ, »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ Ëáñ ·Çï³ÏóáõÙáí, ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ Ñá·»õáñ ï³Ý µ³ñÓñ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ³ÛëáõÑ»ï »õë Ïß³ñáõݳϻù   Ù³ëݳÏó»É г۳ëï³ÝÇ áõ èáõë³ëï³ÝÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÝáñáíÇ Ï»ñïÙ³ÝÁ¦,-³ë³ó ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÁ:

§Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ß»Ý³óáõÙÁ Ù»ñ ÁݹѳÝáõñ ·áñÍÝ ¿, áñáõÙ µáÉáñÇë ç³Ýù»ñÝ áõ ¿Ý»ñ·Ç³Ý Ùßï³å»ë å³Ñ³Ýçí³Í »Ý: ²Û¹ ³Ù»ÝÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÙÁ   ϳñ»õáñ ·áñÍáÝ ¿  г۳ëï³ÝÇ  ÷³ÛÉáõÝ ³å³·³ÛÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: гÙá½í³Í »Ù, áñ г۳ëï³ÝÇ ×³Ï³ï³·ñÇ Ñ³Ý¹»å ÁݹѳÝáõñ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ Ù»½ Ïû·ÝÇ ³í»ÉÇ µ³ó³Ñ³Ûï»É Ù»ñ ÙdzëÝ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ý»ñáõÅÁ »õ ϳéáõó»É ³í»ÉÇ ³å³Ñáí áõ ³í»ÉÇ µ³ñ»Ï»óÇÏ Ð³Û³ëï³Ý, ³í»ÉÇ ³Ùñ³åݹ»É г۳ëï³Ý-²ñó³Ë-ê÷Ûáõéù »é³ÝÏÛáõÝÇÝ: Ø»Ýù ϳñá°Õ »Ýù »õ å³ñï³íá°ñ »Ýù Ï»ñï»É ³Û¹åÇëÇ Ð³Û³ëï³Ý, Ù»Ýù å³ñï³íá°ñ »Ýù »õ ϳñá°Õ »Ýù ³Ùáõñ å³Ñ»É ³Û¹ »é³ÝÏÛáõÝÇݪ ³ÝÏ³Ë Ù»ñ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇó¦,-Ýß»ó ¶³Éáõëï ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ:

è¸-áõÙ ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ Édz½áñ ¹»ëå³Ý úÉ»· ºë³Û³ÝÁ »õ èáõë³ëï³ÝÇ »õ Üáñ ܳËÇç»õ³ÝÇ Ð³Ûáó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ º½ñ³ë ³ñù»åÇëÏáåáë Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ, µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí ²Ä Ý³Ë³·³ÑÇ ·É˳íáñ³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ÛóÁ èáõë³ëï³Ý, Ýß»óÇÝ, áñ ³ÛÝ áã ÙdzÛÝ Ýáñ ÉÇóù ÏѳÕáñ¹Ç ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ϳå»ñÇÝ, ³ÛÉ»õ ³í»ÉÇ Ï³Ùñ³åÝ¹Ç »õ ÏËáñ³óÝÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

 

 

 

 

Tags: , ,