ՈԱԱԿ-ը հետևում է 5 բուհերում որակի ներքին ապահովման համակարգի ներդրմանը

Monitoring in Khorenaci university 2«Որակի ապահովման ազգային կենտրոն»-ը (ՈԱԱԿ) բովանդակային  մշտադիտարկում է իրականացնում հինգ բուհերում` պարզելու որակի ապահովման ներքին համակարգի ներդրման արդյունավետությունը: Ուսումնասիրվում են պլանավորված գործողությունները, դրանց իրականացման աստիճանը, փաստացի ձեռքբերված արդյունքները,  և թե  որքանով են արդյունքները նպաստել տվյալ բուհի դրամաշնորհային ծրագրի նպատակների իրականացմանը:

Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան,  ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային  կենտրոնը,  Մովսես Խորենացու անվան համալսարանը և Եվրասիա միջազգային համալսարանը  ՀԲ «Կրթության որակ և համապատասխանություն»  վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում  դրամաշնորհ են ստացել «Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրա հետագա բարելավման նպատակով բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման» ծրագրով:

Նախատեսվում է, որ   դրամաշնորհ ստացած հինգ բուհերը 12 ամիս տևողությամբ  ծրագրեր կիրականացնեն` ընդհանուր 4 փուլով:

Հուլիսի 11-17-ը` գործընթացի երկրորդ փուլի ավարտից հետո,  ՈԱԱԿ-ը նշված բուհերում մոնիտորինգ  է անցկացնում` պարզելու, թե որքանով են արդյունավետ իրականացնում որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ  բարելավման  ծրագրերը: Մշտադիտարկման  արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը կներկայացվի «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ին:

Tags: ,